Конкурс за упис во учебната 2020/21

Училишната комисија за запишување на редовни ученици во прва година во Средното училиште на Град Скопје „Владо Тасевски“ – Скопје

Прочитај повеќе

Најнови артикли

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ