Посета на ЕТШ „Мија Станимировиќ“ -Ниш

На 22.11.2019 тим од наставници и ученици од нашето училиште на чело со директорот Александар Сибиновски го посетија средното училиште

Прочитај повеќе

Најнови артикли

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ